Faktoring Nedir

Firmaların yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından devralınarak finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin bir veya birkaçının sunulduğu finansal bir üründür.

Neden

Faktoring, ticaretin olduğu her alanda uygulanabilir bir finansman modelidir. Faktoring sistemi, şirketler için finansman kaynağı olmanın dışında, alacakların garanti altına alınmasını, böylece tahsilat operasyonu gibi önemli bir yükten kurtulmalarını sağlar.

  • Optimum kaynak kullanımı ve stok düzeyi sağlar.
  • Büyüme dış kaynaklar yerine satışlarla finanse edilir.
  • Alacakların tahsilinde şirketlere hem zaman hem de insan kaynağı avantajı sunar. Pazarlama ve satış faaliyetlerine yoğunlaşma imkanı sağlar.
  • İşletme cari işlem düzeyi ile bağlantılı olarak finansman imkanı elde eder, dengesiz para akışı karşısında likidite sağlar.
  • Fatura temliki ile fon temin edebilme kolaylığı işletmeleri bankaların kredilendirme sırasında talep ettiği birçok detay işlemden kurtarır, hızlı ve uygun maliyetle fon olanağı sağlar.
  • Ön ödeme ile işletmeye nakit girdisi sağladığı için diğer işletmelere oranla rekabet etme gücünü artırır.
"