Gerekli Evraklar

LİMİT TAHSİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELEER

  • Vergi levhasının okunaklı fotokopisi
  • Kuruluş gazetesi ve diğer değişikliklerin bulunduğu gazeteler
  • Sermaye dağılımını gösteren en son ticaret sicil gazetesi
  • Yeni alınmış faaliyet belgesi (sicil tasdikli) veya oda kayıt belgesi
  • Son üç yıla ait vergi dairesinden veya YMM’den onaylı bilanço ve gelir tablosu
  • Firma ortaklarının hüviyet fotokopileri (T.C. kimlik numaralı)
  • Firma ortaklarının ikametgah senetleri, (tüzel kişilerde zorunlu değil)
  • İmza sirküleri (Noterden onaylı dayanak sayfası ile)
"