Komiteler

Kurumsal Yönetim Komitesi

Üyeler Hasan Başer, Fikriye Poyraz

Komitenin Çalışma İlkeleri

Denetimden Sorumlu Komite

Üyeler Murat Başer, Yelda Aydoğan

Komitenin Çalışma İlkeleri

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Üyeler Melike Kahraman, Sarp Özşahin

Komitenin Çalışma İlkeleri

"