Sıkça Sorulan Sorular

Faktoring nedir?
Mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak vadeli alacaklara karşılık finansman sağlanması, tahsiline aracılık edilmesi veya garanti verilmesi işlemidir.

Faktoring hizmetlerinden kimler yararlanabilir?
Mal ve/veya hizmet üreten ve satan gerçek veya tüzel kişiler faktoring hizmetlerinden yararlanabilir.

Faktoring'in yasal zemini nedir?
Anonim şirket olarak kurulması gereken faktoring şirketleri, daha önce “90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında Hazine Müsteşarlığı’nın gözetim ve denetimine tabi iken, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) gözetim ve denetim alanına girmiş, 21/12/2012 tarihinde de 6361 Sayılı “ Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” ve ilgili yönetmelikler ile Faktoring Şirketleri kendine ait bir yasal yapıya kavuşmuştur.

Faktoring hangi hizmetleri sunar?

Finansman: Faktoring şirketine müşteri tarafından temlik edilen alacak tutarının belli bir oranının vadeden önce satıcı firmaya ödenmesidir. Ön ödeme oranı temlik edilen alacakların vadesi, işlem hacmi ve alacakların kredibilitesine bağlı olarak belirlenir.

Garanti: Faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde borçlunun ödememe riskinin faktoring şirketince üstlenilmesi halidir. Gayrikabilirücu faktoring'te, başta belirlenen limitler ve şartlar çerçevesinde, alacağın ödenmeme riski faktoring şirketince üstlenilmektedir.

Tahsilat: Alacağın vadesinde takibinin, tahsilatının ve ilgili raporlamanın faktoring şirketi tarafından müşteriye sağlanmasıdır.

Müşteriler, çalıştıkları faktoring şirketinin hizmet kapsamına göre, söz konusu hizmetlerin hepsiden yararlanabileceği gibi bu hizmetleri ayrı ayrı da alabilmektedir.

Hangi alacaklar faktoring'e uygun değildir?

Genel olarak yatırım malları, kolay bozulabilen ürünler ve grup içi satışlardan doğan alacaklar faktoringe uygun değildir.

Faktoring'te maliyetler nelerdir?

Temel olarak iki tür maliyet vardır: Faktoring komisyonu ve faktoring ücreti.

Faktoring ücreti: Finansman hizmetinden yararlanılması durumunda faktoring şirketinin kullandırdığı ön ödemeye karşılık aldığı faiz tutarıdır.

Komisyon: Temlik alınan alacaklar üzerinden hesaplanan ve işlem hacmine, alacağın vadesine göre değişen maliyettir.

Faktoring ücreti ve komisyon dışında faktoring şirketinin aldığı (posta, havale, EFT, vb.) bedeller masraf olarak alınmaktadır.

Faktoring hizmetleri karşılığında alınan komisyon, ücret ve masraf gibi gelirler BSMV’ye tabidir. Yalnız, Türkiye’ye döviz kazandırıcı işlemlerden doğan faktoring ücret, komisyon ve masrafları BSMV’den muaftır.

Optima Faktoring’te nasıl işlem yaptırabilirim?

Fatura veya fatura benzeri belge ile temsil edilen vadeli alacaklarınızı nakde dönüştürmek istiyorsanız, iletişim bölümünde belirtilen en yakın şubemize başvurarak müşteri temsilcilerimiz ile görüşünüz.

Firmalardan istenen belgeler nelerdir?

Başvuru ve Gerekli Evraklar bölümünde belirtilen belgelerin faktoring işlemi yapılmadan önce şirketimize verilmesi gereklidir.

"