İnsan Kaynakları Politikası

Optima Faktoring işinde uzmanlaşmış, müşteri odaklı hizmet anlayışını benimsemiş, kurumuna, müşterilerine ve sektörüne katma değer üreten bir kadronun oluşturulmasını, eğitimini ve sürekliliğini gözetir. İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili olarak 11.10.2006 tarihli yönetim kurulu kararı ile işe alma, çalışma koşulları, sicil dosyaları, disiplin uygulamaları, personelin yetki ve sorumlulukları, ücret, sağlık hakları, izin hakları, terfiler, görev değişiklikleri ve işten çıkarma, ölüm, istifa, emeklilik ve eğitim prosedürleri belirlenmiştir. Optima Faktoring’in; Şirket içinden yükselmeyi ve yöneticisini yetiştirme kapasitesini destekleyen eğitim anlayışı, yetkin çalışan kadrosu oluşturma çerçevesinde şekillenmiş olup, nihai amaç gelişimi ve çalışan memnuniyetini sürekli kılmak ve motivasyonunu üst düzeyde tutmaktır. Memnun personelin kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetinin değişmez bileşeni olduğuna inanan Optima Faktoring, gelişim ve kariyer planlaması uygulamalarıyla bu yaklaşımını pekiştirmektedir.

"