Ücret Politikası

Şirket; Yönetim Kurulu Üyeleri için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre yıllık bazda bir huzur hakkı ve ücret aldıklarından yönetim kurulu üyeliği nedeniyle ayrıca ücretlendirilmez.

Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve krirtik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak yönetim Kurulu'nca belirlenir.

"