Tarihçe

1996
Optima Faktoring Hizmetleri A.Ş. kuruldu
Faktoring Derneği’ne üye oldu

2005
Ortaklık yapısı değişti ve Hasan Başer etkin ortak konumuna geçti

2006
Faktoring şirketleri BDDK denetimine girdi.
Optima Faktoring Hizmetleri A.Ş. kurumsallaşma ve büyüme adımlarını hızlandırmaya başladı.

2008
Optima Faktoring Hizmetleri A.Ş. kredi derecelendirme kurumu Fitch Ratings tarafından derecenlendirilmeye başladı ve BBB-(tur) notu aldı.

2010
Kobirate A.Ş. tarafından kurumsal yönetim derecelendirmesine başlandı ve 7,04 notu aldı.
Ortaklık yapısı değişiti ve Hasan Başer Ailesi şirketin tamamının sahibi oldu.

2011
Bütün temsilcilikler şubeye dönüştü ve toplam sekiz şube yle hizmet vermeye başlandı.

2012
Optima Faktoring Hizmetleri A.Ş. kredi derecelendirme kurumu Fitch Ratings tarafından notu bir kademe yükseltilerek BBB(tur) notu aldı.
Kobirate A.Ş. tarafından kurumsal yönetim derecelendirme notuda 7,61 olarak revize edildi.
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 13/12/2012 tarihindeki 28496 no lu Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir. Aynı Kanunun 5 inci maddesi gereğince de “Optima Faktoring Hizmetleri A.Ş.” unvanı “Optima Faktoring A.Ş” olarak tadil edilmiştir.

2013
Genel Müdür Sayın Erdoğan Özen’in ayrılmasından sonra Genel Müdür olarak Sayın Emine Bingül seçildi..
Şirketin Şüpheli alacaklarda bulunan 12.000.000 TL Final Varlık A.Ş.’ye devir edildi.
Tekstil Yartırım A.Ş. ile anlaşılarak SPK’dan 50.000.000 TL Bono ihraçı için izin alındı.

2014
Ödenmiş Sermaye 17.520.000 TL sına çıkarıldı. Beylikdüzü Şubesi açıldı ve şube sayısı 9 (dokuz) oldu. Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda Kurumsal Denetim Notu 7.96 olarak açıklandı.

"