İzin

SPK tarafından 27/09/2018 tarih ve 47/1088 sayılı kararı ile onaylanmış olan 89.000.000 TL tutarlı ihraç belgesine ulaşmak içinTıklayınız.

SPK tarafından 07/07/2017 tarih ve 26/871 sayılı kararı ile onaylanmış olan 90.000.000 TL tutarlı ihraç belgesine ulaşmak içinTıklayınız.

"