Ana Sözleşme Tadilleri

 • 03 Nisan 2015 Tarih ve 8793 sayılı TTSG’deki 6. Madde değişikliği ile sermaye 17.520.000,- Türk Lirasından 20.000.000,- Türk Lirasına çıkartılmıştır.
 • 25 Nisan 2014 Tarih ve 8557 sayılı TTSG’deki 6. Madde değişikliği ile sermaye 16.000.000,- Türk Lirasından 17.520.000,- Türk Lirasına çıkartılmıştır.
 • 01 Nisan 2013 Tarih ve 8290 sayılı TTSG’de yayınlanan E.Sözleşme değişikliğiyle Yönetim Kurulu başlıklı 2,11,13,15,17,18,20,21,22,24,26,28,29,31,33 ve 37 . maddesi değiştirilmiştir.
 • 23 Ağustos 2010 Tarih ve 7634 sayılı TTSG’de yayınlanan E.Sözleşme değişikliğiyle Yönetim Kurulu başlıklı 11. maddesi değiştirilmiştir.
 • 01 Ekim 2007 Tarih ve 6906 Sayılı TTSG’de yayınlanan E.Sözleşme değişikliğiyle 3, 4, 8, 9, 14, 25 ve 32. Maddeleri değiştirilmiştir.
 • 01 Ekim 2007 Tarih ve 6906 Sayılı TTSG’de yayınlanan E.Sözleşme değişikliğiyle 3, 4, 8, 9, 14, 25 ve 32. Maddeleri değiştirilmiştir.
 • 24 Mayıs 2007 tarihli ve 6815 sayılı TTSG’de yayınlanan E.Sözleşme değişikliğiyle sermaye başlıklı 6. Maddesi değiştirilmiştir.
 • 16 Haziran 2005 tarihli ve 6326 sayılı TTSG’de yayınlanan E. Sözleşme değişikliğiyle Sermaye başlıklı 6. Yönetim Kurulu başlıklı 11. Maddeleri değiştirilmiştir.
 • 13 Eylül 2002 tarih ve 5634 sayılı TTSG yayınlanan E. Sözleşme değişikliği ile 6. Madde değiştirilerek sermaye 4 trilyon liraya çıkarılmıştır.
 • 14 Haziran 2001 tarih ve 5317 sayılı TTSG’deki  6. Madde değişikliği ile sermaye 1 Trilyon liradan 2 trilyon liraya çıkartılmıştır.
 • 01 Mayıs 2000 tarih ve 5035 sayılı TTSG’deki 6.madde değişikliği ile sermaye 400 Milyar liradan 1 Trilyon liraya çıkartılmıştır.
 • 27 Mart 1997 tarih ve 4258 sayılı TTSG’deki 6. Madde değişikliği ile sermaye 75 milyar liradan 400 Milyar’a çıkarılmıştır. 
 • 13 Kasım 1996 tarih ve 4165 sayılı TTSG’deki 11. Madde değişikliği ile Yönetim Kurulu üye sayısı 5 ile 7 olarak belirlenmiştir.
 • "