Etik İlke ve Kurallar

Optima; şirket pay sahipleri ile müşterileri başta olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile kamuya duyduğu sorumluluk nedeniyle faaliyetlerini; dürüstlük, tarafsızlık, güvenirlilik ve şeffaflık çalışma prensiplernin ve etik ilkelerinini ödünsüz uygulayıcısı olucaktır.

Etik İlkelerimiz politikasına buradan ulaşabilirsiniz.

"