Bilgilendirme Politikası

Optima, Finansal Kiralama, 21/12/2012 tarih ve 6361 Sayılı “ Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” ve ilgili yönetmelikler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uygun olarak her türlü finansal bilgi ve diğer gerekli bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri çerçevesinde ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerini de dikkate alarak yerine getirir. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan ve Yönetim Kurulumuzca da kabul edilen bilgilendirme politikamızın amacı; ticari sır kapsamında olmamak kaydıyla, pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kredi veren kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici otoriteler ve ilgili tüm hak sahiplerinin istedikleri bilgi ve açıklamalara zamanında, tam, doğru, anlaşılabilir, kolay, en düşük maliyetle ve eşit koşullarda ulaşmalarını sağlamaktır.

Bilgilendirme Politikasına buradan ulaşabilirsiniz.

"