Kar Dağıtım Politikası

Optima, kar dağıtım kararında ilgili yasa, mevzuat ve piyasa koşullarını dikkate alır. Kar dağıtımında Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirketin öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. Türk Ticaret Kanunu, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmemizin 29, 30 ve 31. maddeleri dikkate alınarak Kar Dağıtım Politikası uygulama esaslarına aşağıda değinilmiştir.

Kar Dağıtım Politikasına buradan ulaşabilirsiniz.

"