Menfaat Sahipleri Politikası

Menfaat sahipleri, Şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Bu doğrultuda menfaat sahipleri; Şirketimiz pay sahipleri, çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahipleri olarak belirlenmiştir.

Menfaat Sahipleri Politikasına buradan ulaşabilirsiniz.

"